<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول  << بازگشت به گروه پزشک پاسخگو

 
 عنوان : hiv
FAQ
سوال :
سلام . رابطه دخولی واژینال با کاندوم و پارگی کاندوم برای یک لحظه
FAQ
جواب :
با سلام
در صورتی که فرد مقابل را نمی شناسید یا از افرا پر خطر مسوب می شود نسبت به انجام تست در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اقدام نمایید.گروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :