<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول  << بازگشت به گروه پزشک پاسخگو

 
 عنوان : آزمایش ایدز
FAQ
سوال :
بنده اگر مشکوک‌ به ایدز باشم ،برای انجام آزمایش کجا مراجعه کنم؟(ساکن شرق تهران هستم)
و آیا قبل از انجام آزمایش و حضور در آزمایشگاه نسخه پزشک لازم است؟
FAQ
جواب :
با سلام
جهت انجام تست رایگان اچ ای وی می توانید به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری مراجعه کنید. برای انجام تست نیازی به نسخه پزشک و ارائه اطلاعات شخصی نمی باشد.
ادرس مراکز: http://ircha.tums.ac.ir/index.jsp?pageid=5515&p=1گروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :