طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته

 

 

تعیین نقش ویروس هرپس سیمپلکس تایپ 2 در پیشرفت عفونت HIV بر اساس ورود بیماران به مراحل 3 و 4 عفونت در مبتلایان به HIV

 

بررسی میزان شیوع عفونت نهفته ویروس هپاتیت C در بیماران الوده به ویروس نقص ایمنی انسانی

 

کشت لنفوسیت های افراد مبتلا به HIV بر روی نانوداربست های (Nanoscaffold) چیتوزان/هیالورونیک اسید/کلاژن و بررسی فاکتورها

 

رابطه طرحواره های هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان با میزان تاب آوری افرادی که با اچ. ای. وی زندگی می‌کنند

 

سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های دیفتری و کزاز و پاسخ به دوز بوستر واکسن Td در بیماران الوده به ویروس نقص ایمنی انسانی

 

بررسی میزان خشونت های خانگی علیه زنان مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز وعوامل مؤثربرآن

 

ارزیابی تغییرات توالی ژن HIV-1 tat و ارتباط آن با مراحل پیشرفت عفونت ناشی از HIV-1 در بیماران مبتلا به HIV-1 در ایران

 

بررسی تغییرات توالی ژن HIV-1 pol ویافتن ارتباط آن با مقاومت دارویی رژیم های درمان HIV-1 در بیماران مبتلا به HIV-1 در ایران جهت ارائه سازوکار پیش بینی مقاومت دارویی

 

اثر تبلیغات روی نگرش وسطوح جاذبه ترس در پیشگیری از ابتلا به ایدز با رویکرد بازاریابی اجتماعی در مددجویان کانون اصلاح و تربیت

 

بررسی شیوع ابتلاء به HIV و برخی از بیماریهای منتقله از راه جنسی در روسپی های شهر تهران طی سال 1390 به روش نمونه گیری respondent-driven sampling

 

ارزیابی نیازهای بهداشت باروری افراد مبتلا به عفونت HIVدر مراجعین به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال89-90

 

بررسی میزان شیوع ، فاکتورهای خطر و مشخصات ژنتیکی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV) در بیماران الوده به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV)

بررسی سطح CD4 اولیه بیماران در هنگام تشخیص آلودگی به HIV طی 5 سال اخیر(1384-1389) در مراجعه کنندگان مرکز مشاوره بیمارستان امام خمینی تهران

 

تعیین مقاومت دارویی وابسته به ژن RT و پروتئاز در مبتلایان به عفونت ویروس HIV-1

 

بررسی وضعیت موجود زنان معتاد تزریقی در ایران به منظور ارتقاء برنامه های پیشگیری و مراقبتی در HIV/AIDS

 

مدیریت و پژوهش سیستم بهداشتی در رابطه با توزیع ، نظارت و پایش مصرف داروی IMOD در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری کشور در سال 1389

 

تعیین مقاومت دارویی آنتی رترویرال در بیماران مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری طی سال 89-1388

 

تعیین فراوانی عفونت نهفته هپاتیت B (occult hepatitis B virus infection)و پاتوژنز آن در بیماران آلوده به  HIV مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

 

مطالعة کارآزمایی بالینی فاز دو تعیین ایمنی و اثر بخشی ضد ویروسی داروی تزریقی Imod در بیماران مبتلا به ایدز در تجویز بلند مدت

 

مطالعه زیست رفتاری کودکان کار وخیابانی شهر تهران در ارتباط با عفونت HIV/AIDS

 

بررسی و مقایسه وضعیت موتاسیونهای وابسته به مقاومت دارویی لامیودین (Lamivudine) در بیماران آلوده به ویروس هپاتیت B به تنهایی و بیماران آلوده به عفونت همزمان هپاتیت B و HIV و عوامل موثر در آن در سال 1388-89

 

جمع آوری داده های مربوط به طرح تحقیقاتی برآورد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم HIV/AIDS در کشور جمهموری اسلامی ایران در سال 1385

 

بررسی میزان اثربخشی برنامه کاهش استرس براساس هوشیاری (MBSR) بروضعیت روحی- روانی بیماران مبتلا به HIV/AIDS مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی طی سال 1387(فاز دوم)

 

طراحی و سنتز واکسن چند آنتی ژنی برعلیه HIV-1 بر اساس وکتور آدنو ویروس نوترکیب با نقص Replication وارزیابی پاسخ آن

 

بررسی فراوانی نسبی و ژنوتایپ ویروس هپاتیت G در بیماران الوده به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) در مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی طی سال 1386

 

- پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV)

 

ارائه مدل پیش بینی تصمیم گیری پرخطر در افراد مبتلا به ایدز بر اساس سبک زندگی، کارکرد خانوادگی، شواهد رفتار پرخطر و عملکرد عصب شناختی

 

طراحی بسته توانمند سازی زنان جوان به خود کارآمدی طی سال 93-94

 

بررسی فراوانی تظاهرات پوستی در بیماران مبتلا به عفونت HIV و ایدز در مراجعین به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی طی سالهای 86-85 و تعیین عوامل مرتبط با آن

 

بررسی فراوانی اختلالات بویایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره)

 

برنامه ریزی آموزشی دوره آموزش مهارت های برقراری ارتباط در دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

بررسی ارتباط TLC (total lymphocyte count) با CD4 T-cell count در بیماران مبتلا به عفونت HIV مراجعه کننده به بخش عفونی یا مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در بیمارستان امام خمینی تهران از سال 1384 الی 1385

 

بررسی توزیع فراوانی تظاهرات بیماریهای گوش ، حلق و بینی در بیماران مبتلا به عفونت HIV/AIDSمراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1387 – 1386

 

تاثیر درمان ضدویروسی بر تقویت سیستم ایمنی افراد بالای 50 سال مبتلا به ایدز در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1389

 

بررسی ژنوتیپ‌های مختلف ویروس HIV در مبتلایان به HIV/AIDS مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره)

 

- بررسی شکست تکمیل دوره درمان ضد سل ریوی و مقایسه عوامل موثر احتمالی در شکست تکمیل دوره درمان در در دو گروه بیماران HIV مثبت و منفی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران و سایر مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 1386الی 1388

 

- بررسی فراوانی نسبی آنتی ژنمی کریپتوکوک در بیماران مبتلا به ایدز با CD4 کمتر از 100 مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) 1393-1394

 

- بررسی وضعیت مشاوره داوطلبانه و آزمایش محرمانه (VCCT)در بیمارانAIDS/HIVدر مرکز مشاوره بیماری های رفتاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 

تعیین رابطه میزان حمایت اجتماعی با میزان توانمندی مقابله با بیماری ایدز مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی

 

بررسی فراوانی نسبی HLAB 5701 در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی در سال 1391

 

ارزیابی روشهای پیشگیری از بارداری هورمونی بر روند پیشرفت بیماری  HIV/AIDS در زنان HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری امام خمینی

 

بررسی بروز HIV در زوج های serodiscordant مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و ارتباط آن با نحوه استفاده از کاندوم

 

تهیه راهنمای اخلاقی در پیشگیری ،درمان و مراقبت در رابطه با بیماران HIV/AIDS در ایران

 

- بررسی میزان فراوانی مقاومت دارویی دربیماران HIV/AIDS کاندید دریافت درمان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ره طی سالهای87-88

 

بررسی تست سرولوژی بروسلا در بیماران مبتلا به عفونت HIV و ایدز در مراجعین به مرکز تحقیقات ایدز ایران، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری، بخش عفونی بیمارستان امام خمینی با همکاری مرکز بهداشت جنوب طی سال1387

 

بررسی میزان فراوانی عوارض جانبی واکسن آنفلوانزا در بیماران مبتلا به عفونت HIV/AIDS مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی در سال 1386

 

- بکارگیری روشهای RT-PCR-ELISA کمی رقابتی و Real Time RT-PCR به منظور سنجش کمی ویروس نقص سیستم ایمنی انسانی یک (HIV-1) در طول درمان اختصاصی ضد ویروسی

 

بررسی آگاهی مردان شاغل مبتلا به HIV AIDS مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران از قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در سال 1391

 

برابری حقوق اجتماعی در تجربه زنان مبتلا به به اچ. آی. وی/ ایدز: یک مطالعه پدیدارشناختی هرمنوتیک

 

تبیین علل استرس دربیماران HIV مثبت : یک مطالعه کیفی

 

عوامل پیش بینی کننده ابتلا به سل در بیماران HIV مثبت: مطالعه مورد شاهدی

 

اثربخشی آموزش همسان بر رفتارهای پرخطر مرتبط با HIV در دختران بدسرپرست یا بی سرپرست شهر تهران

 

بررسی شیوع ابتلا به HIV و رفتارهای جنسی در میان ترنسکشوال های زن (مرد به زن) در تهران

 

بررسی فراوانی اختلالات اکو کار دیوگرافیک در بیماران + HIVتحت HAART در بیمارستان امام خمینی- تهران- 1392-1390

 

بررسی پیامد سل در بیماران HIV مثبت درمان شده با رژیم استاندارد ، مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و بستری در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی (ره)در سالهای 91-82 

 

بررسی علل انجام رفتارهای پرخطر جنسی و نحوه پیشگیری از ابتلاء به عفونت HIV از دیدگاه زنان روسپی غیرمعتاد شهر تهران در یک مطالعه کیفی

 

بررسی تاثیر آموزش مداخله استفاده از کاندوم در زنان در معرض خطر مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران به منظور ارتقا دانش وآگاهی رفتار سالم جنسی

 

بررسی شیوع اختلالات مسیر داخلی و خارجی انعقاد ˛میزان فیبرینوژن و پلاکت در بیماران مبتلا به عفونت HIV در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره در سال 90-1389

 

تجربیات بیماران HIV مثبت در هنگام اطلاع از بیماری خود

 

- بررسی فراوانی بروز (IRIS) immune reconstitution inflammatory syndrome در افراد HIV+ تحت درمان آنتی رتروویرال در مرکز مشاوره بیمارهای رفتاری بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1389 الی 1390 با کد 89-01-55-10436

 

- بررسی پاسخ ایمنی به واکسن آنفلوانزا در بیماران مبتلا به HIV/AIDS مراجعه کنده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی در سال 90-1388

 

- بررسی میزان بقا در مراجعه کنندگان HIV مثبت بالای 15 سال به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی و عوامل موثر بر آن از سال 83 تا 88 

 

بررسی و مقایسه فراوانی عوارض دارویی ناشی از داروهای ضدسل در دو گروه بیماران HIV مثبت و HIV منفی در بیماران مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران طی سالهای 87 لغایت 88 

 

- بررسی پلی مورفیسم ژن CCR532 در بیماران HIV مثبت ثبت شده در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران و ارتباط آن با پیشرفت (Progression) بیماری