آدرس مراکز مشاوره در سطح کشور

 

ردیف

نام شهرستان

آدرس

شماره تماس

1

تهران

 

 

 

 

 

1 ـ مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري والفجر ـ خیابان آزادي- بلوار استاد معين- شهيد دستغيب غربي (مركز غرب دانشگاه ايران)

21 ـ 66038920 ـ 021

66025731 ـ 021

2 ـ مركز مشاوره بيماري‏هاي شهيد سبزه‏پرور ـ ميدان آزادگان- خیابان تختي- جنب حمام ايران(مركز كرج دانشگاه ايران)

2506547 ـ 0261

3 ـ مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري سلطان آباد ـ رباط كريم- سلطان آباد- جنب امام زاده- نبش خیابان درمانگاه- روبروي بانك سپه (دانشگاه ايران)

34646 ـ 022943

4 ـ مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري شهيد كليم‏اله معدن‏دارـ ساوجبلاغ- هشتگرد- جنب اورژانس 115- ( مركز ساوجبلاغ دانشگاه ايران )

4237808 ـ 0262

5 ـ مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري شهريار ـ خیابان دكتر شريعتي( آهنگران )- (مركزبهداشت شهريارـ دانشگاه ايران )

3222910 ـ 0262

6ـ اول خیابان شريعتي- ميدان قدس- جنب داروخانه طالقاني -  مركز بهداشت شميرانات (دانشگاه شهيد بهشتي)

22217222- 021

7 ـ ورامين: روبروي شهرداري-  مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري (دانشگاه شهيد بهشتي)

2280039- 0291

8ـ خيابان رسالت - خيايان كرمان جنوبي- خیابان زرين قباني- مركز مشاوره دگمه‏چي(دانشگاه شهيد بهشتي)

22303792- 021

9 ـ ميدان امام حسين - خیابان دماوند- خیابان ايرانمهر- بلوار ابوحسين- مركز بوعلي(دانشگاه شهيد بهشتي)

33337000- 021

10- انتهاي غربي بلوار كشاورز- مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)- بخش عفوني.( دانشگاه تهران)

66911296 - 021

11- شهرري- خیابان شهيد رجايي- اول كوي سيزده آبان- مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري شهرري(دانشگاه تهران)

55008222 - 021

12- اسلام شهر – بعد از کاشاني – جنب کانون الغدير – مرکز مشاوره بيماري ها (دانشگاه تهران

2248792 – 0228

2

كرمانشاه

1ـ ميدان فاطميه (رفعتيه)- طبقه دوم- مركز بهداشتي درماني رفعتيه

7274623 - 0831

3

فارس

1 ـ شيراز:  فلكه خاتون- بلوار دلاوران بسيج- خیابان لاوان- مركز بهداشتي درماني حسين‏بن علي (2)

1- 7363000 - 0711

4

فسا

خیابان امام خميني- مركز بهداشتي درماني شماره 1 ( مركز مشاوره رفتاري )

2226800 ـ 0731

5

جهرم

چهارراه حافظ-  ابتداي بلوار حافظ- مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري.(مشاوره اميد)

3343004ـ0791

6

كردستان

1 – سنندج : خيابان پاسداران – سه راه شريف آباد – جنب سازمان انتقال خون

3239210 - 0871

7

زاهدان

1ـ زاهدان: خيابان مدرس- مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري

2413283- 0541

2- خاش: خیابان انقلاب – مرکز شماره 3

4223930- 0543

3- سراوان: چهارراه جالق – مرکز شماره 1

5229600- 0548

4- ایرانشهر: دروازه خاش جنب هلال احمر – مرکز شماره 1

2237970 - 0547

5- نیکشهر: خیابان اميرالمومنين مرکز شماره 2

5225654- 0546

8

زابل

 سي متري سام شرقي – جنب پارک محله – مرکز مشاوره و تحقيقات سلامت  

2281126

2280066 - 0542

9

اصفهان

1 ـ خیابان بزرگمهر- فلكه احمدآباد- مركز بهداشتي درماني آموزشي شهيد نواب صفوي

2275250 - 0311

10

خراسان رضوي

1 ـ مشهد(استان): خیابان فلسطين- روبروي مركز آتش نشاني- مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري

8419010- 0511

2 ـ مشهد2: پنجرا- ابتداي بلوار وحدت- جنب پارك وحدت- مركز مشاوره نويد- مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري

3657731- 0511

11

گناباد

1 ـ گناباد: ميدان الغدير- روبروي اداره برق- مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاری

7223378 ـ 0535

12

كهكلويه و بوير احمد

1 ـ ياسوج- بلوار بوير احمد- مركز بهداشتي و درماني شهيد اشرفي اصفهاني

222214- 0741

2 ـ گچساران- چهار راه فرمانداری جنب مرکز بهداشتی درمانی بشارت

1406993- 0917

13

كرمان

كرمان: چهارراه كار- روبروي باشگاه كار- مركز مشاوره بيماري‏هاي اجتماعي شماره يك

3128897 ـ 0341

14

رفسنجان

رفسنجان: خیابان امام - مرکز بهداشتی درمانی شماره 1

8225152- 0391

15

آذربایجان شرقی

تبریز ـ خيابان بهار- روبروي پارك شهرداري- طبقه فوقانی مرکز بهداشتی درمانی بقیه ال...

2818188- 0411

ميانه: خیابان شهيد چمران- محل سابق آزمايشگاه تشخيص طبي(مركزي)

2238885- 0423

مراغه : خیابان معلم – جنب راهنمایی و رانندگی – طبقه فوقانی مرکز بهداشتی درمانی شماره یک (هاشم آباد )

2226888 - 0421

16

يزد

1ـ بلوار امام جعفر صادق- روبروي فروشگاه رفاه- درمانگاه شهيد نصيري- مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري

624144- 0351

17

خوزستان

1.    اهواز: زيتون- خیابان زاويه- مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري

4440270- 0611

2.    اهواز: بيمارستان رازي- جنب آزمايشگاه

3333001- 0611

3.    اهوازشرق (مركز شماره 1): مركز بهداشت شماره1 - جنب مصلي و مركز بهداشت 17 شهريور

2215636- 0611

4.    اهوازغرب (مركز شماره 1): خیابان انقلاب- خیابان شيخیابان بهاء جنوبي- نبش كسائي

3774366- 0611

5.    آبادان: 15 متري اصلي مرکز شهري شهيد صادقيان- مركز مشاوره بيماري‏ها

442110- 0631

6.    دزفول: روبروي بيمارستان افشار- درمانگاه شماره 5- مركز مشاوره بيماري‏ها

2231077- 0641

7.    انديمشک: فلکه امام- روبروي سينما- مرکز شماره 1 شهري

2184- 0642424

8.    شوشتر: دروازه فلکه فخاريه- درمانگاه 3

40160- 061262

9.    دشت آزادگان: فلکه شهرداري- مرکز شماره 1

24224- 061242

10. خرمشهر: خیابان طالقاني- اول سي متري- مرکز شهري طالقاني 

4223711- 0632

11. ماهشهر: بلوار طالقاني- جنب دادگستري- مرکز بهداشت ماهشهر

224661- 065223

18

لرستان

1 ـ خرم آباد: انتهاي خيابان ناصرخسرو – خيابان فرزانگان دوم – جنب مرکز فوريتهاي پزشکي

3308939 ـ 0661

19

مازندران

1 ـ تنكابن- تنکابن - خیابان امام خمينی - روبروی بيمارستان شهيد رجايی - مرکز شماره 1

4210590- 0192

2 ـ ساري: ساری - بلوار امير مازندرانی - روبروی خیابان شهبند

2261165- 0151

20

بابل

خیابان شهيد بسطامي- روبروي آرامگاه گل‏محله- مركز بهداشتي درماني شهيد ذاكريان

3222610- 3225580 - 0111

21

شاهرود

1 ـ خيابان فردوسي- مركز بهداشتي درماني عظيما- اتاق 231

2 ـ 2220061 - 0273

22

ايلام

1 ـ بالاتر از ميدان دفاع مقدس- بلوار جنوبي جمهوري اسلامي- مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري  

3334477- 0841

23

قم

1 ـ خیابان ايستگاه - خیابان بوعلی - بن بست 22

6602235- 0251

24

خراسان جنوبي

1 ـ فردوس خ- خرمشهر

2227304- 2228850- 0534

25

خراسان شمالي

1 ـ بجنورد: بلوار ولايت – دوراهي دوم صادقيه

2314121- 05848

2 – اسفراين: مرکز بهداشت

7223502- 0585

3- شيروان: خیابان امام- مرکز بهداشت

6226119- 0585

26

هرمزگان

1 ـ بندر عباس- بلوار جمهوري اسلامي – روبروي بيمارستان شهيد محمدي

3338613 – 0761

2 ـ بندر لنگه- شبكه بهداشت و درمان بندر لنگه/ درمانگاه شهيد رجايي مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري

 

2222878- 0762

3 ـ رودان- جمال‏آباد/مركز قديم(امام خميني)- داخل مركز بهداشتي درماني

4225580

4 ـ قشم- جنب بيمارستان فاطمه الزهرا- مركز بهداشتي درماني شهيد ذاكري

07635227314

5 ـ كيش- بلوار خاتم‏الانبيا- خیابان اقبال- مركز بهداشت و درمان كيش- كلينيك مثلثي بيماري‏هاي رفتاري

07644430822

6 ـ ميناب- بلوار امام خميني- ساختمان انتقال خون

2228211- 0765

27

سبزوار

1 ـ خيابان طالقاني- - مركز بهداشت شهرستان- مركز مشاوره بيماري‏هاي رفتاري

2658200- 0571

28

گيلان

1 ـ رشت: خیابان بيستون - روبروی بقعه متبرکه دانای علی - کلينيک مشاوره

5559501 ـ 0131

2 ـ آستارا: مرکز بهداشتی و درمانی شهيد محمدزاده

5213031- 0182
داخلی 131

29

بوشهر

1 ـ خیابان امام خميني- جنب مركز بهداشتي و درماني هفتم تير- طبقه سوم- مركز آموزش و مشاوره بهداشت باروري

2525927 ـ 0771

30

زنجان

1 ـ زنجان: خیابان جمهوري اسلامي- نبش خيابان نهم انصاريه (اعتماديه)

4223774 ـ0241

31

همدان

1ـ ابتداي خیابان تختي- مركز بهداشتي درماني شهدا- مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري

2521411- 0811

32

چهار محال بختياري

1ـ شهر كرد: ميدان انقلاب- خیابان ملت- جنب مركز بهداشت استان.مركز تخصصي مشاوره و مراقبت از بيماريهاي رفتاري

2260470 ـ 0381

33

كاشان

كاشان – خيابان امام خميني

4463344- 0361

34

سمنان

1ـ سمنان - کوی فلسطين - جنب مرکز بهداشتی درمانی فاميلی

3328752- 0231

2- سمنان- خیابان شهيد رجايی- جنب مرکز بهداشت شهرستان (تدين)

3321361- 0231

3- دامغان - ميدان شهيد شاهچراغی مراکز بهداشتی درمانی شهيد شاهچراغی

5237413- 0232

4- گرمسار - خیابان شهيد رجايی مرکز بهداشت

4232324- 0232

35

آذربایجان غربي

اروميه:  خیابان كاشاني- روبروي مهمانسراي اروميه - مركز بهداشت شماره 6

3446085 - 0441

36

گلستان

گرگان: بلوار ناهارخوران- روبروي عدالت97- مركز مشاوره بیماری های رفتاری

5530180 - 0171

گنبد :خیابان گلشن غربی- چهار راه دوم –انتهای فردوسی جنوبی- مرکز بهداشت

2294537- 0172

بندرگز:خیابان شهید امیر لطیفی جنب اداره کار مرکز متادون ترابی

2234- 0173

بندرترکمن:خیابان آزادی مرکز بهداشتی درمانی شماره 1

4223040- 0173

کردکوی:خیابان جنگل میرزا کوچک خان مرکز بهداشت

3227009- 0173

آق قلا:خامام خمینی جنب ایستگاه انبار علوم مرکز بهداشتی درمانی آق قلا

5226553- 0173

علی آباد :بلوار امام رضا روبروی مصلا مرکز بهداشت علی آباد

6231881- 0173

37

قزوين

خيابان دانشگاه- جنب كانال آب- مركز بهداشت شهيد بلنديان قزوين- كلينيك مشاوره بيماري‏هاي رفتاري

3669015 ـ 0281

38

اردبيل

خیابان امام خمینی (ه )- جنب پیش دانشگاهی مدرس- مرکز بهداشتی درمانی رازی- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری- تلفن

2261700- 045

39

مركزي

اراك : كوي مسكن- خیابان علوي- جنب پل شهري صنعتي- مركز مشاوره و درمان بيماري‏هاي رفتاري و عفوني اراك

3138884

 3132049 - 0861