آزمایشگاه تخصصی مرکز تحقیقات ایدز ایران 

 

جهت افزایش کیفیت پژوهشهای مرکز تحقیقات ایدز ایران و نیز گسترش توانمندیها، آزمایشگاه اختصاصی HIV مرکز تحقیقات ایدز در سال ۱۳۸۸ با در اختیار گرفتن یک دستگاه فلوسایتومتری جهت ارزیابی تعداد سلولهای CD4 بیماران در یک اتاق آغاز بکار نمود. در خرداد ۱۳۸۹امکانات  انجام أنواع آزمونهای الایزا و وسترن بلاتینگ  به آزمایشگاه افزوده شد و سپس بتدریج سایر امکانات در اختیار قرار گرفت بنحوی که در سال ۱۳۹۰ و نیز در سال ۱۳۹۳ بترتیب دستگاههای انجام آزمونهای PCR  و Real Time PCR  تهیه شدند و آزمایشگاه توانمندی انجام انواع آزمونهای مولکولی را بدست آورد و نهایتا آزمایشگاه در سال ۱۳۹۴ با تجهیز بیشتر آزمایشگاه امکان انجام آزمونهای کشت سلولی فراهم شد. آزمایشگاه تخصصی مرکز تحقیقات ایدز ایران مورد بازدید و ارزیابی مراکز داخلی و بین المللی بسیاری بوده است و همواره بعنوان یک مرکز پیشرو در این زمینه در داخل کشور مطرح بوده است. با وجود اینکه این آزمایشگاه دارای تعداد پرسنل، امکانات و زیرساخت ها و تجهیزات مناسبی است، با این حال ما به طور مستمر در پی تقویت ظرفیت ها در تمامی ابعاد خدمات آزمایشگاهی هستیم. از آنجایی که HIV به طور مداوم و سریع در حال تکامل است، بنابراین ما می خواهیم بتوانیم با آن همگام باشیم و از این رو ما دائما خدمات خود را به روز می کنیم.

هدف اصلی این آزمایشگاه انجام آزمونهای تشخیصی و مراقبتی روزمره بیماران مبتلا به HIV و نیز طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه HIV/AIDS است. این هدف با بکارگیری جدید ترین تحقیقات و پیشرفت های علمی و تکنولوژی های نوین برای تشخیص دقیق وضعیت بیماری پیگیری می شود. این بخش امکانات آموزشی وسیعی برای پژوهشگران جوان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف کشور فراهم نموده است و در جهت ارتقا دانش و گسترش توان عملی محققان و شکوفایی استعدادهای جوان گام بر می دارد.

 

 

تست های معمول انجام شده در آزمایشگاه:

 

 

  • HIV Detection Tests : ELISA, Western Blotting, PCR, Real Time PCR (Viral Load Assay)
  • CD4 count in HIV infected patients
  • HIV Genotyping
  • HIV Phenotyping
  • HIV Drug Resistance
  • HIV related HLA Typing
  • Evaluation of Anti HIV agents’ efficiency