معرفی هنر برای اچ ای وی/ ایدز

مقدمه

با توجه به فقدان یک جریان هنری قوی و تاثیرگذار که در زمینه اچ آی وی/ ایدز بصورت تخصصی به تلفیق هنر، به ویژه هنرهای ایرانی با اصول علمی مرتبط با اچ ای وی/ایدز بپردازد، ایده اولیه این موضوع شکل گرفت.

اهداف:

راه اندازی یک جریان هنری مرتبط یا موضوع اچ ای وی/ایدز، در جامعه ایرانی با تکیه بر اصول های زیر:

·        عناصر اصلی هنر ایرانی

·        پیشگیری و آگاهی بخشی

·        پیام رسانی موجز و مفید با زبان هنر

·        ترغیب هنرمندان ایرانی برای پیوستن به این جریان

در قدم اول با بهره گیری از نظر اساتید حوزه اچ ای وی/ایدز مهمترین اصول علمی آگاهی رساننده، پیش گیرانه و حتی واقعیت های علمی مرتبط با اچ ای وی را تعیین کرده و به فراخور موضوع به تلفیق آن پیام ها با هنر خواهیم پرداخت.

 

هنر و اچ ای وی در باشگاه یاران مثبت

بر پایه تجربیات موفق پیشین باشگاه یاران مثبت در استقبال قابل توجه هموندان محترم باشگاه از فعالیت های هنری، آموزش و تولید صنایع دستی ایرانی، تجهیز و راه اندازی یک کارگاه منسجم صنایع دستی ایرانی در باشگاه یاران مثبت می تواند نقش عمده و بسزایی در تقویت روحیه و خودباوری و کارآفرینی در افرادی که با اچ ای وی زندگی میکنند داشته باشد. از طرف دیگر، وجود امکانات بالقوه باشگاه از جمله امکان فراهم آوری فضای مناسب کارگاهی و همچنین تعداد اعضای فعال و علاقمند کافی، بر احتمال موفقیت آمیز بودن این طرح می افزاید. از طرف دیگر در گام بعدی میتوان با مدیریت درست و برنامه ریزی دقیق در جهت عرضه و فروش صنایع دستی تولید شده در باشگاه اقدام نمود.

در گام نخست با توجه به زمینه گسترده صنایع دستی مرتبط با چوب و رشته های مختلف صنایع دستی مرتبط با آن  همچنین همپوشانی ابزار های این رشته هنری با بسیار از رشته های دیگر چون مجسمه سازی، می توان اقدام به تجهیز و راه اندازی فضای در اختیار داده شده با کاربری کارگاه صنایع دستی مرتبط با چوب پرداخت. از طرف دیگر با توجه به مناسب بودن و کاربردی بودن صنایع دستی چرمی میتوان در این زمینه هم فعالیت موازی را شروع نمود.