فهرست عناوین پژوهشی دارای اولویت مرکز

بررسی وضعیت شیوع اچ.آی.وی و عوامل مرتبط با آن در میان جمعیت های کلیدی (معتادان تزریقی، زنان در معرض خطر اچ.آی.وی، مردان در معرض خطر اچ.آی.وی، Transgender و زندانیان)

 

بررسی وضعیت شیوع اچ.آی.وی و عوامل مرتبط با آن در میان گروههای پرخطر دیگر (همسران معتادان تزریقی، معتادان غیر تزریقی، کودکان خیابانی، متکدیان و بی خانمانان)

 

بررسی وضعیت انتقال اچ.آی.وی از مادر به کودک و راههای پیشگیری از آن

 

بررسی اثر بخشی مداخلات (داروئی، غیرداروئی) مناسب بر روی انتقال اچ.آی.وی از مادر به کودک

 

پایش و ارزشیابی برنامه های پیشگیری از انتقال اچ.آی.وی از مادر به فرزند (PMTCT) در ایران

 

بررسی وضعیت عفونتهای همزمان (بویژه هپاتیت ها، HTLV-1)، عفونتهای فرصت طلب (بویژه سل) و سایر بیماریهای منتقله از طریق جنسی (STIs) در میان افراد مبتلا به اچ.آی.وی

 

بررسی اثر بخشی و هزینه- اثر بخشی راههای مختلف پیشگیری از انتقال اچ.آی.وی و راهکارهای سیاستی

 

انجام پژوهشهای مرتبط با آبشار (cascade) خدمات مراقبت و درمان اچ.آی.وی در کشور

 

بررسی وضعیت بیماریهای غیر واگیر شایع (دیابت و سرطانها) در میان افراد مبتلا به اچ.آی.وی

 

بررسی وضعیت سلامت جنسی و انجام مداخلات مناسب (داروئی، غیر داروئی) جهت رفع مشکلات سلامت جنسی در میان افراد مبتلا به اچ.آی.وی

 

بررسی وضعیت مشکلات مربوط به افزایش سن (aging) در افراد مبتلا به اچ.آی.وی و راههای بهبود یا درمان آنها

 

انجام کارآزمائی های بالینی در مورد ایمنی و اثربخشی داروهای جدید و سلول درمانی (Cell Therapy) بر روی افراد مبتلا به اچ.آی.وی

 

بررسی عوارض داروئی ناشی از مصرف طولانی مدت داروهای ضد رتروویروسی در افراد مبتلا به اچ.آی.وی

 

بررسی قابلیت اجرائی و اثر بخشی استفاده از تکنولوژی های جدید، شبکه های اجتماعی و وسایل و ابزارهای ارتباط جمعی در میان گروه های کلیدی و عموم جامعه جهت اطلاع رسانی و آموزش، تشویق به انجام آزمایش اچ.آی.وی و افزایش پوشش درمان ضد رتروویروسی، پایبندی به درمان و پیگیری بیماران مبتلا به اچ.آی.وی

 

تدوین راهنمای کشوری مراقبت و درمان اچ.آی.وی و برنامه استراتژیک ملی

 

بررسی توالی ژنومیک و مقاومت داروئی در افراد مبتلا به اچ.آی.وی در ایران و کشورهای منطقه

 

بررسی پارامترهای آزمایشگاهی (تعداد بار ویروس، تعداد لنفوسیتهایCD4)+ در بیماران مبتلا به اچ.آی.وی

 

بررسی وضعیت انگ و تبعیض مرتبط با اچ.آی.وی در میان افراد جامعه، کارکنان بهداشتی، دانشجویان، بیماران مبتلا و خانواده های ایشان

 

بررسی وضعیت اختلالات روانی (خلقی، سایکوتیک)، شناختی و شخصیتی در افراد مبتلا به اچ.آی.وی

 

انجام پژوهشهای مرتبط با وضعیت حمایتهای روانی-اجتماعی از افراد مبتلا به اچ.آی.وی

 

ارزیابی و اجرای مداخلات روانی- اجتماعی مناسب جهت ارتقاء وضعیت سلامت روان افراد مبتلا به اچ.آی.وی و خانواده های ایشان

 

بررسی اثرات ابتلا به اچ.آی.وی بر روی روابط عاطفی، میزان خشونت، مشکلات زناشویی و خودکشی

 

برآورد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با حوزه درمان افراد مبتلا به اچ.آی.وی