welcom

slider-1.jpgslider-2.jpgslider-3.jpgslider-4.jpg

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg


img

img

41,474,776
die contracts


شروع ثبت نام کارگاه SPSS مقدماتی/مرداد1393

 

 

 


ادامه مطلب...


هیئتی عالی رتبه از کادر درمانی کشور افغانستان جهت آشنایی با اقدامات انجام شده در زمینه تحقیق و تهیه دستورالعملها ،امور آزمایشگاهی و پیشگیری در روز دوشنبه 26 خرداد1393 از مرکز تحقیقات ایدز ایران بازدید بعمل می آورند.


ادامه مطلب...
آمار مربوط به HIV  تا انتهای شهریور 92ادامه مطلب...


کنترل کیفی دستگاه های آزمایشگاه توسط شرکت اسکان طب آسیا(تحت لیسانس آلمان)


ادامه مطلب...
زندگی با کیفیت و مثبت با اچ. آی. وی/ایدز - بخش هفتم


ادامه مطلب...


برای بیماران مثبت، داشتن اطلاعات لازم مربوط به بیماری و شرایط سلامتی، اهمیت زیادی دارد. مثلا، داشتن یک تقویم که مراجعات منظم و دوره ای خود به مرکز درمانی/ درمانگاه را در آن ثبت کند. و حتی مراجعات جدیدی که به منظور ناخوشی یا بروز یک مشکل خاص به مرکز درمانی انجام گرفته است.


ادامه مطلب...