آزمایشگاه تخصصی مرکز تحقیقات ایدز ایران 

 

جهت افزایش کیفیت خدمات مرکز تحقیقات ایدز ایران و نیز گسترش توانمندیها، آزمایشگاه اختصاصی HIV مرکز تحقیقات ایدز در سال ۱۳۸۸ با در اختیار گرفتن یک دستگاه فلوسایتومتری جهت ارزیابی تعداد سلولهای CD4 بیماران در یک اتاق آغاز بکار نمود. در خرداد ۱۳۸۹ امکانات  انجام انواع آزمونهای الایزا به آزمایشگاه افزوده شد. سپس بتدریج سایر امکانات در اختیار قرار گرفت بنحوی که در سالهای بعد دستگاههای انجام آزمونهای PCR  و Real-Time PCR  تهیه شدند و آزمایشگاه توانمندی انجام انواع آزمونهای مولکولی را بدست آورد. آزمایشگاه تخصصی مرکز تحقیقات ایدز ایران مورد بازدید و ارزیابی مراکز داخلی و بین المللی بسیاری بوده است و همواره بعنوان یک مرکز پیشرو در این زمینه در داخل کشور مطرح بوده است. با وجود اینکه این آزمایشگاه دارای تعدادی پرسنل، امکانات، زیرساخت ها و تجهیزات مناسبی است، با این حال ما به طور مستمر در پی تقویت ظرفیتها در تمامی ابعاد خدمات آزمایشگاهی هستیم. از آنجایی که HIV بطور مداوم و سریع در حال تکامل است، بنابراین ما می خواهیم بتوانیم با آن همگام باشیم و از این رو ما دائماً خدمات خود را به روز می کنیم.

هدف اصلی این آزمایشگاه انجام آزمونهای تشخیصی و مراقبتی روزمره بیماران مبتلا به HIV و نیز طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه HIV/AIDS است. این هدف با بکارگیری جدیدترین تحقیقات و پیشرفتهای علمی و تکنولوژیهای نوین برای تشخیص دقیق وضعیت بیماری پیگیری می شود. این بخش امکانات آموزشی وسیعی برای پژوهشگران جوان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز علمی مختلف کشور فراهم نموده است و در جهت ارتقاء دانش و گسترش توان عملی محققان و شکوفایی استعدادهای جوان گام بر می دارد.

 

تست های معمول انجام شده در آزمایشگاه:

 • ELISA
 • PCR and nested PCR
 • Real-Time PCR (Viral Load Assay)
 • CD4 count in HIV-infected patients
 • HIV Drug Resistance
 • HIV Genotyping

HIV Laboratory

The HIV laboratory provides high quality of services to our patients at the right time for detection and monitoring of their disease, while preserves the patient's personal information. The laboratory functions as a referral and central laboratory for a large number of medical and diagnostic centers in Iran. Although the laboratory has the appropriate number of staff, facilities, infrastructure, and equipment, however we are constantly pursuing to strengthen the capacities of all aspects of the laboratory services. As HIV is rapidly and continuously evolving, it is important to be able to keep up with the virus so we are constantly updating our services. The main purpose of the laboratory is performing diagnostic tests for detection and monitoring of HIV in patients as well as research projects in the field of HIV/AIDS. This aim is pursued using the latest scientific advances and new technologies to correct .diagnose of the disease

 

:Routine tests performed in the laborator

 • ELISA
 • PCR and nested PCR
 • Real-Time PCR (Viral Load Assay)
 • CD4 count in HIV-infected patients
 • HIV Drug Resistance
 • HIV Genotyping

 

 1. ELISA