دستورالعمل مدیریت مراقبت و درمان مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز

 

1) دستورالعمل مدیریت مراقبت و درمان مبتلایان به اچ‌آی‌وی/ایدز، در نوجوانان و بزرگسالان

Adult ART final 96

 

2) دستورالعمل پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد

PMTCT final 96

 

3) دستورالعمل مدیریت، مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی /ایدز در کودکان

HIV in children

 

4) مدیریت مراقب و درمان عفونت همزمان اچ آی وی و سل

TB HIV final 96

 

5) دستورالعمل مدیریت مواجهه غیرشغلی با اچ آی وی

nPEP, PreP final 96

 

6) دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با اچ آی وی

oPEP final 96

 

7) رویکردهای تشخیصی درمانی به شکایت ها و بیماری های شایع در مبتلایان به اچ آی وی

Co infections morbidities final 96

 

8) مشاوره و تشخیص اچ آی وی

Testandcouncelling final96